Tekstversie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Links

Navigatie in deze site

Updates

Website: inhoud

Webmaster

Copyrights

Zelf een codicil schrijven


Behalve een testament kunt u ook een zogeheten Codicil maken. U schrijft dan eigenhandig (dus zelf!) op wie na uw overlijden onder andere uw persoonlijke eigendommen, meubels, sieraden en kleding dient te ontvangen. Maar ook kunt u bij voorbeeld vastleggen hoe de uitvaart moet worden geregeld.

Geldbedragen kunnen NIET via een codicil aan iemand worden toegewezen. Voor dergelijke specifieke wensen dient u bij een notaris een testament te maken. Het is sinds enige tijd ook niet meer toegestaan om via een codicil een zogenaamde executeur aan te wijzen. Ook dat dient via tussenkomst van een notaris te worden geregeld.

Voorwaarden codicil

Een codicil moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:
· het document moet handgeschreven zijn (dus niet via een computer geprint);
· het moet voorzien zijn van een datum;
· het moet voorzien zijn van uw handtekening.

Voor het zelf opstellen van een codicil gelden bindende, officiële richtlijnen, die u kunt inzien door
hier te klikken. Met behulp van deze richtlijnen kunt u zelf op ieder gewenst moment een bindend codicil opstellen, maar u kunt te allen tijde ook een eerder opgesteld codicil wijzigen. Vergeet nooit uitdrukkelijk de datum te vermelden en ook niet om uw handtekening te plaatsen.

U dient bij het regelen van de financiële zaken rondom een overlijden ook altijd rekening te houden met de voorschriften van de belastingdient. U kunt zich hiervan op de hoogte stellen door
hier te klikken.


Nadere toelichting

U hoeft als u een codicil schrijft dus niet naar een notaris. Ook kunt u een bestaand codicil gemakkelijk wijzigen: u maakt eenvoudig zelf een nieuw codicil en vernietigt het oude document. Een codicil kent ook nadelen. Het kan zoek raken. Soms weten de erfgenamen niet dat er een codicil is en houden er dan ook geen rekening mee. Het is ook mogelijk dat de erfgenamen het codicil eerst na de uitvaart het codicil vinden, waarin u de uitvaart anders is verlopen dan u heeft beschreven.

Erfgenamen kunnen in voor hen nadelige situaties een codicil eventueel bewust "vergeten". Als u in het codicil hebt vermeld dat een goede kennis als aandenken een bepaald sieraad krijgt, kan het gebeuren dat de erfgenamen het codicil verdoezelen zodat uw kennis dit nooit te weten komt. U kunt dus met een codicil niet alles met 100 procent zekerheid regelen. Dan is een testament via een notaris uitdrukkelijk de aangewezen weg.

Een codicil heeft echter wel dezelfde rechtsgeldigheid als een testament. Als U opschrijft dat een bepaald sieraad naar uw zorgzame buurvrouw gaat, dan moeten de erfgenamen, ook uw dochter die het graag zelf had ontvangen, het sieraad afstaan aan de buurvrouw.

Uit bovenstaande mag blijken dat het van groot belang is dat uw familieleden en/of goede vrienden en bekenden van tevoren weten dat u een codicil hebt gemaakt: vertel hen waar u het bewaart. U kunt als alternatief ook fotokopieën van het codicil maken en deze aan uw erfgenamen en de andere begunstigden overhandigen.

Voorbeeld van een codicil

Ondergetekende: de heer Jan Hendrik Voorbeeld
wonende : Voorbeeldstraat 24 te Voorbeeldstad
postcode : 1234 AB
geboren te : Amsterdam op 21 april 1955

LEGATEERT AAN:
- mijn dochter Jacomijn Cecilia Voorbeeld, wonende te Voorbeeldstad, Stationstraat 54, postcode 1234 DD, mijn antieke kussenkast die in de woonkamer staat;
- mijn zoon Sem Willem Voorbeeld, wonende te Voorbeeldstad, Kerkplein 23, postcode 1234 GG, mijn piano met bijbehorende pianokruk.

MIJN UITVAART dient als volgt te worden geregeld:
Ik wil op de algemene begraafplaats Vredesoord te Nergenshuizen in een sobere eikenhouten kist te midden van al mijn familieleden, vrienden en bekenden begraven worden na een uitvaartplechtigheid waarin muziek van J.S. Bach een plaats dient te krijgen.

Amsterdam, datum ..-..-20..

x
handtekening

Download voorbeeld van Codicil

U kunt hier een voorbeeld van een codicil downloaden en zelf uitprinten. Vergeet echter niet dat een codicil door u zelf MET DE HAND geschreven moeten worden, alleen een handtekening onder het geprinte stuk is uitdrukkelijk NIET toegestaan! Het codicil krijgt dan namelijk geen rechtskracht.

Voor het downloaden
klikt u hier. [24 KB]

Klik HIER om naar boven te gaan.