Tekstversie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Links

Navigatie in deze site

Updates

Website: inhoud

Webmaster

Copyrights

Visie op uitvaart

zaal


De HSU werkt vanuit haar uitgesproken visie, dat een uitvaart wordt ingevuld, zoals de overledene dat zou hebben gewenst. Mogelijk heeft deze dit zelfs vastgelegd in een
codicil of testament. Met het oog daarop bespreken we in de dagen na het overlijden met de nabestaanden op een rustige, kalme wijze alle wensen en de uiteenlopende mogelijkheden voor de uitvaartplechtigheid zelf.

Deze plechtigheid kan bij voorbeeld plaatsvinden in een kerk of in een andere ruimte van uw eigen keuze. De HSU heeft voor dit doel evenwel ook de beschikking over een eigen, uitstekende geoutilleerd
rouwcentrum met aula in Olst (op zeer korte afstand van een bushalte en het NS-station).

Er wordt zoals reeds gezegd intensief met u gesproken over de precieze invulling van de uitvaartplechtigheid. Daarbij komen diverse, uiteenlopende zaken aan de orde zoals gesproken woord, de eventuele aanvraag en regeling van een kerkelijke plechtigheid, de inschakeling van familie en vrienden, de wijze en tijdstippen van de condoleance en andere vormen van afscheid.

Zo kunnen we - indien u dit wenst - bij voorbeeld afspraken maken met een professionele spreker (bij voorbeeld voor declamatie van gedichten, proza en dergelijke).

Door de inschakeling van HSU bent u verzekerd voor een persoonlijke, betrokken en professionele begeleiding waarbij uw wensen centraal staan.

De HSU is een stichting die als doelstelling heeft om alle zaken rondom een overlijden, waarin een uitvaart, voor derden te regelen zonder winstoogmerk. Deze dienstverlening staat open voor iedereen, ongeacht uw levensbeschouwing en/of eventuele kerkelijke binding.

 

Klik HIER om naar boven te gaan.